Handelsbetingelser

Nedenstående brugs- og salgsbetingelser beskriver de vilkår og betingelser der er forbundet med at benytte vores forudbestilling.

Du skal godkende vilkårene inden du forudbestiller varer hos os. Hvis du ikke kan acceptere disse, skal du straks forlade hjemmesiden, og du har ikke mulighed for at forudbestille via denne. I det tilfælde er du velkommen til at kontakte os pr. telefon i stedet.

1. Afgivelse af en ordre

1.1. Bestilling sker via afgivelse af en ordre på vores hjemmeside under forudbestilling.

1.2. Når du endeligt har bekræftet din ordre kan denne ikke længere ændres, idet den sædvanlige fortrydelsesret efter lov om forbrugeraftaler på 14 dage ved fjernsalg ikke gælder for bestilling af fødevarer. Du er dog velkommen til at kontakte os telefonisk, hvis du ønsker at annullere din ordre. Hvis det er muligt vil vi være behjælpelige med dette, men hvis restauranten allerede er begyndt at fremstille maden er dette ikke muligt.

1.3. Du modtager en ordrebekræftelse fra os, når din ordre er modtaget.

1.4. Selvom du modtager en bekræftelse fra os tages der forbehold for at afvise denne efterfølgende, såfremt der mod forventning skulle være konkrete årsager til dette.

2. Afhentning af ordrer

2.1. Såfremt du vælger afhentning ved forudbestilling, skal du afhente din ordre hos Mirabelle Bakery på Guldbergsgade 29, 2200 København N, på den valgte dato og i det valgte tidsrum.

2.2. Den i ordrebekræftelsen anslåede afhentningstid er kun et estimat. Vi tilstræber i videst muligt omfang at have ordren klar til den angivne afhentningstid, men kan ikke garantere, at dette er tilfældet. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab som følger af at de bestilte produkter ikke er klar til den angivne afhentningstid, ligesom vi ikke giver afslag, hvis der er forsinkelser.

3. Levering af ordrer

3.1. Såfremt du vælger levering ved forudbestilling, vil varerne blive leveret til den valgte leveringsadresse på den valgte dato og i det valgte tidsrum. Du betaler selv det fulde beløb for levering.

3.2. Den i ordrebekræftelsen anslåede leveringstid er kun et estimat. Vi tilstræber i videst muligt omfang at have ordren leveret til den angivne tidspunkt, men kan ikke garantere, at dette er tilfældet. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab som følger af at de bestilte produkter ikke er leveret til den angivne tid, ligesom vi ikke giver afslag, hvis der er forsinkelser.

4. Priser og Betaling

4.1. Priserne fremgår af hjemmesiden. Disse priser er inklusive moms, men kan være eksklusive betalingsadministrationsgebyrer, kortgebyrer og lignende, der dog vil fremgå ved selve betalingen.

4.2. I tilfælde af at hjemmesiden indeholder forkerte priser på produkter, kan disse ikke gøres gældende, såfremt de forkerte priser er åbenlyst forkerte, og du burde have indset dette i forbindelse med din bestilling.

4.3. Betaling skal ske med et af de betalingskort, der accepteres på hjemmesiden.

4.4. Hvis du betaler med kredit- eller debetkort, kan du blive bedt om at vise kortet til restauranten ved afhentning som kontrol af, at det er din ordre, du afhenter.

4.5. Selve betalingen med kredit- eller debetkort til restauranten gennemføres på den valgte afhentnings/-leveringsdag.

5. Ansvar samt ansvarsfraskrivelser

5.1. Vi tilstræber os på, at hjemmesiden indeholder præcise oplysninger, navne, beskrivelser, priser og varme- og allergiadvarsler og andre informationer, men vi kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst allergiske reaktioner mv. som måtte fremkomme efter berøring af eller indtagelsen af vores produkter. Hvis du er i tvivl om forhold relaterende sig til allergi mv. eller indholdet af en ordre, bør du før afgivelse af en bestilling kontakte restauranten med henblik på afklaring heraf.

5.2. Vores ansvar overfor dig vedrørende alle tab, der opstår i henhold til eller i forbindelse med vores ydelser eller hjemmesiden, både erstatning i kontrakt, skadevoldende handlinger og herunder uagtsomme handlinger, manglende overholdelse af lovpligtige krav eller på anden måde, kan under ingen omstændigheder overstige værdien af din ordre eller kroner 500, afhængigt af hvilket beløb, der er lavest.

6. Force majeure

6.1. Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol, herefter “Force Majeure”.

6.2. Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol.

6.3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force Majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil dog gøre vores bedste for, hvis muligt, at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser kan opfyldes på trods af Force Majeure-begivenheden.

7. Lovvalg og værneting

7.1. Nærværende hjemmesidevilkår er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse hjemmesidevilkår, er underlagt de danske domstole.

8. Personoplysninger

8.1. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Dine oplysninger deles ikke med tredjepart og beholdes i egne systemer til at identificere dig ved afhentning af ordren. Hvis du ønsker dine oplysninger slettet, er du velkommen til at kontakte os. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre.

9. Kortoplysninger

9.1. Når du handler hos Restauranten behandles kortoplysningerne af QuickPay, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort, Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

10. Kontaktoplysninger

Mirabelle Bakery
Guldbergsgade ApS
Guldbergsgade 29
2200 København N
CVR: 36062193
Tlf: +45 35 35 47 24
E-mail: info@mirabelle-bakery.dk

0